Skip to main content

Integritetspolicy


AAAAA Nordic AB lagrar, i vårt affärssystem, personuppgifter på de personer, hos våra kunder och leverantörer, som behövs för att upprätthålla vår ömsesidiga affärsrelation. Vi lagrar följande uppgifter: namn, funktion/titel, telefonnummer och e-mailadress.

Personuppgifter lagras så länge den affärsmässiga relationen kvarstår. Den tas bort så fort vi erfar att relationen inte längre finns eller då individen så önskar genom att skicka ett mail till adressen längst ner på sidan.

Vi lagrar även e-mail där samma information kan förekomma genom att användaren inkluderat densamma i mailet. Mail lagras maximalt 3 år, där inte lagkrav eller speciella omständigheter föreligger.

Informationen är väl skyddad gentemot tredje part.